Intakegesprek
Categorie : Wat is mediation
In het intakegesprek gaat het over mediation, afspraken en het mediationcontract. We besteden aandacht aan de vertrouwelijkheid: hetgeen gezegd wordt tijdens de mediation blijft binnenskamers. Daardoor kunt u “vrij praten”, zonder dat u uw juridische positie uit handen geeft. De neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator komt aan de orde en de vrijwilligheid van de deelnemers: als u of uw gesprekspartner de mediation wil beëindigen kan dat zonder meer. Zij het, dat aan het begin van de mediation alle betrokkenen zich wel committeren: men verplicht zich serieus zijn best te doen om het conflict op te lossen.

Soms wordt al voorafgaand aan het intakegesprek informatie gestuurd, zoals algemene informatie over mediation en het mediationcontract.